برنامه های مهدکودک

rainbow

 

*ثبت نام پیش دبستانی 99-98 آغاز شد*          

           شروع کلاسهای تابستانی 

فوتبال ـشطرنج-اسکیت-ژیمناستیک

موسیقی بلز و فلوت-زبان 

رباتیک -نقاشی

 

 

 

نقاشی با رنگ انگشتی روی دیوار

Bee Painter

آموزش نقاشی با رنگ انگشتی روی دیوار به کودکان دلبند شما در این مهد کودک یکی از برنامه های اصلی می باشد در جهان امروز بالاترين و بهترين توليد براي کشورهايي که بخواهند حرف اول را در دنيا داشته باشند توليد فکر نو و ايده است و اين امر به خوبي ضرورت توجه به خلاقيت وپرورش آن را در کودکان و نوجوانان نشان مي دهد. خلاقيت موهبتي است که در تمام انسان ها بالقوه موجود است اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرايط مناسب است .

لفرانکويس خلاقيت را به عنوان کنجکاوي ، اشتياق به کشف و آزمايش کردن ، توليد پاسخ هاي جديد به مساله ، حساسيت به مساله و توجه به رفتار خلاق خود تعريف مي کند. خلاق بودن يعني پديده هاي عالم را متفاوت از ديگران ديدن همانند نيوتن وقتي که سيب از درخت بر زمين مي افتد او چرخش سيب را به گونه متفاوت تر از ديگران مي بيند و به دنبال طرح مساله و پاسخ به چرايي افتادن سيب از درخت مي شود

نظريه پردازان گذشته که خلاقيت را فرآيندي ارثي و ذاتي تلقي مي کردند .خلاقيت را مي توان به افراد به ويژه به کودکان و نوجوانان آموزش داد به عبارت ديگر بر خلاف تصور عامه مبني بر اين که فقط افراد معدود ي خلاق بدنيا مي آيند واقعيت اين است همه با اين استعداد پا به اين دنيا مي گذارند و اين آموزش و تجربه است که مي تواند زمينه هاي شکوفايي و غنا بخشيدن هر چه بيشتر به اين استعداد را فراهم آورد .از اين رو در کشورهايي که از آموزش و پرورش پويا برخوردارند پرورش خلاقيت به عنوان يکي از مهمترين هدفها ي آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است

درباره مهد کودک

يکى از مهم ترين مسائل هر کودک آنست که بتواند از منابع اجتماعى استفاده کند و وظايف شخصى خود را به راحتى انجام دهد. رسيدن به اين هدف از برنامه هاى اصلى ماست .آگاهي و همراستا شدن والدين و برطرف کردن دغدغه هاى آنها جزء برنامه هاى اصلى مهد ماست چرا که معتقديم پايه ريز اصلى بچه ها خانواده ها هستند

آخرین اخبار

کشف استعداد و خلاقیت کودکان

کشف استعداد و خلاقیت کودکان کودکان دلبند شما در این مهد کودک یکی از برنامه های اصلی می باشد در جهان امروز بالاترين و بهترين توليد براي کشورهايي که بخواهند حرف اول را در دنيا داشته باشند توليد فکر نو و ايده است و اين امر به خوبي ضرورت توجه به خلاقيت وپرورش آن را در کودکان و نوجوانان نشان مي دهد. خلاقيت موهبتي است که در تمام انسان ها بالقوه موجود است اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرايط مناسب است .

نقاشی با رنگ انگشتی روی دیوار

آموزش نقاشی با رنگ انگشتی روی دیوار به کودکان دلبند شما در این مهد کودک یکی از برنامه های اصلی می باشد در جهان امروز بالاترين و بهترين توليد براي کشورهايي که بخواهند حرف اول را در دنيا داشته باشند توليد فکر نو و ايده است و اين امر به خوبي ضرورت توجه به خلاقيت وپرورش آن را در کودکان و نوجوانان نشان مي دهد. خلاقيت موهبتي است که در تمام انسان ها بالقوه موجود است اما ظهور و گسترش آن مستلزم شرايط مناسب است .

* رشد همه جانبه کودک دلبند شما در پرتو صمیمیت ، صداقت با جدیت و آموزش و بازی *

twittergallerycontact

 

* جهت رفتن به صفحه اول سایت برروی یکی از شکل های بالا کلیک نمائید *